News

Участието на Сатурн ООД в Проект №BG16RFOP002-2.089-1658

Проект №BG16RFOP002-2.089-1658 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., …